Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na baterie,

np.: pralki, lodówki, sprzęt AGD, telewizory, komputery, sprzęt audio, telefony i inne.

Zużyte urządzenia to odpady niebezpieczne zawierające szkodliwe substancje, tj. rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu.

Elektrośmieci - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - PARTNER APELSKI Warszawa: wywóz śmieci i gruzu

Elektrośmieci należy oddawać kompletne do punktów zbierania, skąd trafiają do zakładów przetwarzania, gdzie są bezpiecznie demontowane. Elektrośmieci należy zbierać selektywnie. Należy je poddawać procesom: odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania substancji trujących.

Nasza firma prowadzi bezpłatny punkt zbiórki elektrośmieci przy ul. Płytowej 1 w Warszawie (RZSEiE nr rejestrowy E0013489Z)

Czym jesteś zainteresowany ?

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Pan Dariusz Apelski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, 03 – 046 Warszawa, posiadającym NIP 7621510669, REGON 130851332, e-mail: kadry@partner-apelski.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Polityka prywatności