Selektywna zbiórka odpadów

System zbiórki selektywnej „u źródła” pozwala na bardzo efektywne zebranie i wykorzystanie wielu cennych surowców wtórnych zawartych w odpadach i ponowne ich wykorzystanie w procesie odzysku i recyklingu. W efekcie masa odpadów składowanych na wysypiskach śmieci ulega zasadniczemu ograniczeniu z wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego.

Selektywna zbiórka odpadów - Partner Apelski

za pomocą pojemników typu Dzwon

Pojemniki typu Drzwon - Partnet Apelski

za pomocą pojemników typu Paluszek oraz Bóbr

Pojemniki typu Paluszek oraz Bóbr - Partnet Apelski

Za pomocą worków

Worki - Partner Apelski

Czym jesteś zainteresowany ?