Selektywna zbiórka odpadów

System zbiórki selektywnej „u źródła” pozwala na bardzo efektywne zebranie i wykorzystanie wielu cennych surowców wtórnych zawartych w odpadach i ponowne ich wykorzystanie w procesie odzysku i recyklingu. W efekcie masa odpadów składowanych na wysypiskach śmieci ulega zasadniczemu ograniczeniu z wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego.

Selektywna zbiórka odpadów - Partner Apelski

za pomocą pojemników typu Dzwon

Pojemniki typu Drzwon - Partnet Apelski

za pomocą pojemników typu Paluszek oraz Bóbr

Pojemniki typu Paluszek oraz Bóbr - Partnet Apelski

Za pomocą worków

Worki - Partner Apelski

Czym jesteś zainteresowany ?

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Pan Dariusz Apelski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, 03 – 046 Warszawa, posiadającym NIP 7621510669, REGON 130851332, e-mail: kadry@partner-apelski.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Polityka prywatności