Informujemy, iż od dnia 10.10.2015r na terenie naszej firmy został uruchomiony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych do obsługi prawobrzeżnej części Warszawy.

PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 21:00 oraz w soboty od 08:00 do 20:00.

Zadaniem punktu jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich jak świetlówki i baterie. Dodatkowo do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli przez cały rok oddawać odpady zielone.

PSZOKi będą wspomagane odpowiednio przystosowanymi samochodami, tzw. mobilnymi punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK). Mobilne punkty zbiórki będą odbierały odpady dwa razy w tygodniu, zatrzymując się w wyznaczonych punktach o określonych godzinach. Dzięki temu mieszkańcy, którzy nie będą mogli dostarczyć odpadów komunalnych kłopotliwych do PSZOK, będą mieli możliwość zrobienia tego poprzez przyniesienie tych odpadów do MPSZOK.

Należy jednak pamiętać, że MPSZOKi nie będą zbierać wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, czy też mebli. Nie przyjmą również odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa się w każdej dzielnicy Warszawy w soboty.

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych problematycznych oraz harmonogram pracy MPSZOK

OBSZAR ŚRODA SOBOTA
WAWER 11.00 – 12.30
Ul. Włókiennicza 54 (USC-P)
9.00 – 11.30
Ul. Żegańska 1 (UD-P)
WESOŁA 13.00 – 14.30
Ul. J. Pawła II róg Ul. Rumiankowej
(parking przy Jana Pawła 240)
12.00 – 13.30
Ul. 1 Praskiego Pułku 3 (UD – P)
REMBERTÓW 15.00 – 16.30
Ul. Strażacka róg Kordiana
(plac przy dawnym ZGN)
14.00 – 15.30
Ul. Gen. A. Chruściela
„Montera” 28 (UD-P)
PRAGA POŁUDNIE 17.00 – 18.30
Ul. Bora-Komorowskiego
(P – przy pływalni "Wodnik")
16.00 – 17.30
Ul. Terespolska 4
(róg Stanisławowskiej)
BIAŁOŁĘKA 11.00 – 12.30
Ul. Zaułek
(P-przy Szkole Podstawowej nr 112 przy Ul. Zaułek 34)
13.00 – 14.30
Ul. Marywilska 44
(P-Centrum Handlowe Marywilska)
9.00 – 11.30
Ul. Modlińska 197 (USC-P)
TARGÓWEK 15.00 – 16.30
Ul. Pętla Bródno-Podgrodzie
(UL. Krasnobrodzka róg UL. Chodeckiej)
12.00 – 13.30
Ul. Tylżycka róg Potulickiej
(wjazd do przepompowni)
14.00 – 15.30
Ul. Kondratowicza 20
(stacja Trafo przy UD)
PRAGA PÓŁNOC 17.00 – 18.30
Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (UD-P)
16.00 – 17.30
Ul. Szwedzka róg Stalowej
(vis a vis Stalowej 65)
- P parking
- UD-P parking przy Urzędzie
Dzielnicy
- USC-P parking przy
Urzędzie Stanu Cywilnego
Dz. Białołęka
Przewidywany postój pojazdów w
poszczególnych lokalizacjach: 1,5 h
Przewidywany postój pojazdów w
poszczególnych lokalizacjach: 1,5 h

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy


Regulamin korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy


Czym jesteś zainteresowany ?