odbior odpadów wielkogabarytowych - Partner Apelski

W swojej ofercie posiadamy możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Wszystkie odpady wielkogabarytowe odbierane od klienta są poddawane procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych itp.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika.

odbior odpadów wielkogabarytowych - Partner Apelski

Do najczęściej wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych należą do nich :

  • stare meble,
  • stolarka budowlana bez szyb (okna, drzwi)
  • dywany,
  • wózki dziecięce,
  • materace,
  • pierzyny,
  • rowery,
  • zabawki dużych rozmiarów,
  • żużyte opony itp.

Czym jesteś zainteresowany ?