Wywóz gruzu Warszawa  oraz wywóz śmieci warszawa

Wywóz nieczystości stałych i płynnych
Świadczymy usługę wywozu nieczystości komunalnych zarówno osobom fizycznym (wywóz z domków jednorodzinnych) jak i firmom oraz wywóz z osiedli zabudowy wielorodzinnej.

Selektywna zbiórka odpadów

System zbiórki selektywnej „u źródła” pozwala na bardzo efektywne zebranie i wykorzystanie wielu cennych surowców wtórnych zawartych w odpadach ...

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Stare zużyte sprzęty rzadko przydają się w przyszłości – nie powinno się ich przechowywać w piwnicach lub na strychu. Wywóz elektrośmieci …

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wszystkie odpady wielkogabarytowe odbierane od klienta są poddawane procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych itp. Wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów

Świadczymy usługi letniego mechanicznego oczyszczania ulic i placów zamiatarkami i polewaczkami. W zależności od potrzeb klienta ...

Likwidacja dzikich wysypisk

Nasza firma oferuje jednostkom samorządowym, instytucjom państwowym a także osobom prywatnym usługi lokalizowania, monitorowania i likwidacji. Wywóz dzikich wysypisk ...

Odbiór padłych zwierząt

Świadczymy usługę wywozu nieczystości komunalnych zarówno osobom fizycznym (z domków jednorodzinnych) jak i firmom oraz z osiedli zabudowy wielorodzinnej.

Konserwacja zieleni

W zakresie pielęgnacji zieleni, nasza firma świadczy usługi porządkowania terenów zielonych oraz koszenie i grabienie trawników, zbieranie liści z załadunkiem.

Czym jesteś zainteresowany ?

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Pan Dariusz Apelski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, 03 – 046 Warszawa, posiadającym NIP 7621510669, REGON 130851332, e-mail: kadry@partner-apelski.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Polityka prywatności