Nasza firma oferuje jednostkom samorządowym, instytucjom państwowym a także osobom prywatnym usługi lokalizowania, monitorowania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Na zlecenie UM, ZGM, ADM i innych instytucji mieszczących się na terenie miasta realizujemy wspólnie projekt przyjazne środowisko który ma na celu likwidację, nielegalnie powstających wysypisk których skupiska zazwyczaj znajdują się na terenach leśnych, gdzie najłatwiej anonimowo pozbyć się śmieci.

Oferujemy pomoc w sprawnym rozwiązaniu tych problemów w krótkim czasie i na dogodnych warunkach.

Do usuwania odpadów z dzikich wysypisk dostosowujemy odpowiedniej wielkości kontenery, a także specjalistyczne pojazdy.

Odpady zebrane z monitorowanych lub wskazanych lokalizacji przekazujemy na wysypisko do składowania i/lub przetworzenia.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - PARTNER APELSKI Warszawa: wywóz śmieci i gruzu
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - PARTNER APELSKI Warszawa: wywóz śmieci i gruzu

Czym jesteś zainteresowany ?

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Pan Dariusz Apelski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, 03 – 046 Warszawa, posiadającym NIP 7621510669, REGON 130851332, e-mail: kadry@partner-apelski.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Polityka prywatności