Nasza firma oferuje jednostkom samorządowym, instytucjom państwowym a także osobom prywatnym usługi lokalizowania, monitorowania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Na zlecenie UM, ZGM, ADM i innych instytucji mieszczących się na terenie miasta realizujemy wspólnie projekt przyjazne środowisko który ma na celu likwidację, nielegalnie powstających wysypisk których skupiska zazwyczaj znajdują się na terenach leśnych, gdzie najłatwiej anonimowo pozbyć się śmieci.

Oferujemy pomoc w sprawnym rozwiązaniu tych problemów w krótkim czasie i na dogodnych warunkach.

Do usuwania odpadów z dzikich wysypisk dostosowujemy odpowiedniej wielkości kontenery, a także specjalistyczne pojazdy.

Odpady zebrane z monitorowanych lub wskazanych lokalizacji przekazujemy na wysypisko do składowania i/lub przetworzenia.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - PARTNER APELSKI Warszawa: wywóz śmieci i gruzu
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - PARTNER APELSKI Warszawa: wywóz śmieci i gruzu

Czym jesteś zainteresowany ?