Letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów - Partner Apelski

Nasza firma świadczy usługi letniego i zimowego oczyszczania ulic, placów oraz ciągów pieszych, specjalistycznym sprzętem w postaci zamiatarek, polewaczek oraz pługosolarek. Z naszych usług korzystają między innymi firmy, zarządcy parkingów, administracje osiedli mieszkaniowych a także zarządcy dróg publicznych. Realizujemy zlecenia stałe jak również jednorazowe.

W zakresie letniego utrzymania, oferujemy:

  • mechaniczne zamiatanie ulic, parkingów i placów,
  • ręczne zamiatanie ciągów pieszych (chodników), placów,
  • polewanie i zmywanie dróg,

W zakresie zimowego utrzymania, oferujemy :

  • mechaniczne odśnieżanie ulic/jezdni, parkingów i placów wg. obowiązujących standardów,
  • ręczne odśnieżanie ciągów pieszych (chodników) oraz placów,
  • usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej przy wykorzystaniu piasku ,chlorku sodu/wapnia lub ich mieszankami,
  • sprzątanie po zimowe polegające na mechanicznym usuwaniu piasku z ulic,
  • załadunek i wywóz zalegającego śniegu z parkingów i placów,
  • sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej (w workach lub luzem) wraz z transportem.

Czym jesteś zainteresowany ?